Когато колегите нямат капацитета бързо да се справят с полагането и монтажа на тревните чимове, ние винаги сме готови да се отзовем.

Доставка, монтаж и полагане на 350кв.м. тревен чим ТОТЕХ,за един ден, 2010г.