logo totex
tel  0887 573 200     clock  08:00 – 17:00 часа     tel София, ул. Чепинско шосе 41
clock  08:00 – 17:00 часа
РЪКОВОДСТВО
ТРЕВНА ПЛОЩ
РЪКОВОДСТВО
ТРЕВНА ПЛОЩ

СПОРТНИ ТЕРЕНИ ПОДДРЪЖКА

Спортни терени поддръжка - ТОТЕХ

С производството на тревните чимове сме придобили ценен практически опит в отглеждането на тревата. Познаваме в детайл физиологията, динамиката и проблемите при развитието й.

За поддръжката на стадиони и  спортни терени разполагаме с експертно обучен персонал и собствен  набор от  специализирано оборудване. Това позволява да управляваме целия проект, включително дизайн, планиране, земните работи оформянето, крайната подготовка, ако се налага подмяна на тревните чимове с нови, Предлагаме и сезонна поддръжка на спортни терени и стадиони или еднократни услуги със специализирана техника, с която разполагаме.

ВИДОВЕ УСЛУГИ

Save

Валиране

Спортни терени поддръжка - ТОТЕХ

Идеално равната повърхност на тревата е изискване на стадионите, което те трябва да спазват. Валирането е операция, която е от изключителна важност за поддръжката на тревата в перфектно състояние, особено на спортни терени, където качеството на тревния чим не е само в естетиката.

Специализираният валяк за тревни площи е подходящ за използване както на стадиони и спортни игрища, така и в частни градини и дворове. Прецизираното му тегло не позволява прекомерно уплътняване на терена. Многофункционален при използване на различни типове вече изградени тревни площи или при полагане на тревни чимове.

В ТОТЕХ валирането може да се поръча и като еднократна услуга.

Save

Почвено торене и листно подхранване на тревни площи

Спортни терени поддръжка - ТОТЕХ

Правилното и навременно торене на тревата на спортните терени е от съществено значение за нейната устойчивост на натоварване и дълговечност. Торовете насърчават здравословния растеж на тревата, укрепват и заздравяват кореновата й система, подобряват интензивността на цвета, на листната маса.

Ние предлагаме специализирани консултации и изготвяне на схема за торене на всеки тип тревна площ, в зависимост от функцията и предназначението й. Използваме високоефективни и качествени минерални торове, които гарантират бърз и траен ефект. Разполагаме със собствена специализирана техника за торене на големи тревни площи и спортни терени, както с течни торове / за листно подхранване /, така и с гранулирани, почвено-минерални торове.

Механизираното торене, при нас може да поръчате като еднократна услуга или част от абонаментен план за поддръжка на вашата тревна площ. Извършваме и платени консултации на място, след което получавате пълна програма за торене и подхранване на вашата трева.

Save

Пръскане със специализирани препарати за растителна защита и листно подхранване

Спортни терени поддръжка - ТОТЕХ

Механизираното пръскане се предлага като  услуга в помощ на терени с естествена трева –  стадиони и спортни терени, паркове и градини, частни дворове и др.

За да има здрав и естетичен вид вашата трева и да бъде в най-добро игрово състояние през целия сезон. Пръскането се извършва след консултация със специалист, констатиране на проблема и съставяне на схема за извършване на дейностите. Използват различни видове препарати и предлагаме:

• Пръскане със селективни хербициди срещу плевели и нежелани видове треви в тревната площ

• Листно подхранване с течни торове, за бързо възстановяване /след стрес, натоварване, недобра поддръжка и др./

• Контрол на вредители и болести.

SaveВертикутиране

Спортни терени поддръжка - ТОТЕХ

Термина идва от английския и означава вертикално нарязване. Вертикутирането  премахва повърхностното сплъстяване на тревния чим, отмрялата трева, като така се стимулира растежа на корените  и се подобрява дренажа в горната част на тревното покритие. Освобождава се достъпът на хранителни вещества, вода и въздух, необходими за правилното й развитие. Най-често това е стартовата операция, за възобновяване на тревния чим през пролетта.

Специализираните машини са снабдени с високоскоростни механични гребла с остри ножове, които правят вертикални разрези в почвата.

Разполагаме с различни по големина професионалните вертикутатури, подходящи  както за големи спортни терени и футболни стадиони, така и за по- малки площи – частни дворове и градини. Механизираното вертикутиране спестява много време, икономически е по-рентабилно и ефективно в сравнение с ръчното.

* Услугата се предлага еднократно или като част от сключени договори за абонаментна поддръжка.

SaveАериране

Спортни терени поддръжка - ТОТЕХ

Аерирането е от изключителна важност за тревната покривка при спортните терени. В следствие на високата степен на натоварване, кореновият пласт се уплътнява и става водо- и въздухо-непропусклив и тревният чим влошава качествата си.  Аерирането представлява дълбоко пробождане на почвата чрез вмъкване на равно отдалечени дупки, с последващо опесъчаване. Така се облекчава дишането на корените на тревата, и въздуха се филтрира до тях. В следствие на подобреният въздухообмен тревата ускорява растежа си.

Ние предлагаме аериране с професионални аератори за стадиони, спортни терени, игрища, частни дворове. Дълбочината на дупките може да варира от 10mm до 30mm в зависимост от вашите изисквания.

* Услугата се предлага еднократно или като част от сключени договори за абонаментна поддръжка.

SaveДрениране

Спортни терени поддръжка - ТОТЕХ

В следствие на интензивното натоварване на спортните терени, кореновият пласт на тревните чимове силно се уплътнява, което води до задържане на повърхностните води и качеството на тревната покривка се влошава. Стигна се до там, че терена става негоден за употреба по предназначение.

Ние разполагаме  специализирани машини и оборудване за бързо, лесно и сравнително евтино разрешаване на този проблем. Verty drain e специализирана машина за повърхностно разрязване на тревния чим и вкарване на пясък под него. Прилагането на тази технология отнема излишната вода от повърхността, подобрява значително повърхностното водо-отичане на терена, както и достъпа на вода и хранителни вещества до кореновата система на тревата. След обработка  на терена по тази технология  повърхностните води по-лесно достигат до дренажа на стадиона и тревата подобрява естетическите си и функционални качества.

* Услугата се предлага еднократно или като част от сключени договори за абонаментна поддръжка.

SaveОпесъчаване

Спортни терени поддръжка - ТОТЕХ

Качествената поддръжка на спортните терени, включва периодично опесъчаване на терена, което се извършва в комбинация с аериране или самостоятелно. С равномерното разхвърляне на пясък по терена се изглаждат минималните повърхностни отклонения в нивелацията, подобрява се повърхностното водоотичане, а когато е в комбинация с аериране, се подобрява и достъпа на въздух в почвата и основата на тревния чим. Желателно е опесъчаването на спортните терени да се извършва механизирано. Така се прецизира дебелината и равномерното разпределение на пясъка върху терена.

Специализираната машина за опесъчаване, с която разполагаме е част от целият набор на техниката необходима за поддръжка на тревата на стадиони, спортни игрища, елитни частни имоти и др.

*Опесъчаването се предлага като еднократна услуга или като част от абонаментен план за поддръжка на тревното покритие на стадиони и спортни терени.

SaveКосене

Спортни терени поддръжка - ТОТЕХ

Редовното косене на правилната височина е от съществено значение за поддържане на високо качество на тревната покривка на футболните стадиони и спортните терени.

Косенето е най-важната операция при поддръжката на тревата. Различните типове тревни площи изискват  различни типове косачки в зависимост от тяхното предназначение.За да бъдат спазени изискванията за височина на тревното покритие и естетичен вид на тревния чим използваме само професионална техника. Ако се налага се коси всеки ден и така вие винаги разполагате с безупречна тревна площ отговаряща на стандартите.

*Косенето на тревните терени се предлага само като част от абонаментен план за поддръжка на стадиони.

SaveЗА ЦЯЛОСТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ТЕРЕНИ РАЗПОЛАГАМЕ СЪС СОБСТВЕН ЕКИП ЗА:

  • проучване и проектиране
  • заснемане и изпълнение на вертикална планировка на спортни терени

Нашите специалисти са запознати с всички изисквания и правила за изграждане на различните видове спортни терени. Адекватно и бързо реагират при всички възникнали проблеми. Имаме реално изпълнени много обекти и съответно опит. Ето защо мнението ни, като консултанти за спортни тревни терени е търсено и ценено на високо ниво.

Затвореният цикъл – проучване и проектиране, собствено производство на тревен чим и дистрибуция на семена, доставка и монтаж на тревни чимове, изграждане и последващи професионални консултации е удобство, което клиентите предпочитат.

При нас клиентите получават гарантирано високо качество  на достъпни цени.

Иматe възможността да избиратe измежду  всички методи на затревяване – затревяване, зачимяване, засяване с хидропосев.

Нашите услуги са ориентирани към вашето удовлетворение от постигнатите резултати.

Отговорността и съвестното изпълнение на всяка поставена задача са причина за успеха на всички реализирани проекти.

ПУБЛИКАЦИИ
ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
Продуктов каталог
Тревни смески
Специализирани тревни семена
Специализирани
тревни семена
Тревни смески за слънце
Тревни смески
за слънце
СУХОУСТОЙЧИВИ ТРЕВНИ СМЕСКИ
Сухоустойчиви
тревни смески
Тревен чим - ТОТЕХ
Тревен чим
Борба с вредители
Борба с вредители
Универсални тревни смески
Универсални
тревни смески
Тревни смески за сянка
Тревни смески
за сянка
тревни-смески-за-спорт
Тревни смески
за спорт
Тревни смески за подсяване
Тревни смески за подсяване
Градински инструменти
Градински инструменти
Бяла детелина
Торове за трева
Торове за трева
За домашни любимци
За домашни любимци
Семена за цветя и трева
Семена за цветя и трева
Затревяване - ТОТЕХ
Троскот
Професионална техника
Професионална техника
Дихондра
Дихондра
водоспестяващи
Водоспестяващи

30 години опит в озеленяването
ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ

Озеленяване изграждане - ТОТЕХ
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
Тревен чим - ТОТЕХ
ЗАЧИМЯВАНЕ
Спортни терени - строителство - ТОТЕХ
СПОРТНИ ТЕРЕНИ СТРОИТЕЛСТВО
Хидропосев - ТОТЕХ
ХИДРОПОСЕВ
Затревяване - ТОТЕХ
ЗАТРЕВЯВАНЕ
ПОДДРЪЖКА НА СПОРТНИ ТЕРЕНИ
ПОДДРЪЖКА НА СПОРТНИ ТЕРЕНИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАДИОНИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАДИОНИ
ПОЛИВНИ-СИСТЕМИ
ПОЛИВНИ СИСТЕМИ
logo totex

Продажби тревни смески и тревен чим

tel  0887 573 200     clock  08:00 – 17:00 часа

Лице за контакт : Павлина Тодорова

GPS координати: 42.7362422, 23.3946675

София 1849, ул. Чепинско шосе 41
⦿ ЛОКАЦИЯ

Варна 9110, с. Старо Орахово
⦿ ЛОКАЦИЯ

тревен чим

logo_totex.Ltd
За поръчки на тел.: 0887 573 200