logo totex
tel  0887 573 200     clock  08:00 – 17:00 часа     tel София, ул. Чепинско шосе 41
clock  08:00 – 17:00 часа
РЪКОВОДСТВО
ТРЕВНА ПЛОЩ
РЪКОВОДСТВО
ТРЕВНА ПЛОЩ

Условия за ползване

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Онлайн магазинът на totex.net функционира при посочените по-долу правила и условия. Те уреждат взаимоотношенията между TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД (собственик на totex.net ) от една страна и потребителите на онлайн магазина, собственост на TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД от друга. Общите условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите в магазина. Всеки един посетител приема да ги спазва, разбира и е съгласен, че по всяко време можем да ги променим без предизвестие.

С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на totex.net (с изключение на линка към общите условия),  вие се съгласявате, че приемате и ще спазвате всички изброени Условия. В случай, че не сте съгласни с едно или повече Условия Вие имате право да се въздържите от използването на уебсайта.

Съгласно Закона за защита на потребителите, ние сме длъжни да Ви предоставим следната допълнителна информация:

TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД е  дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:

гр. София, ул.“Казбек“ 31

ЕИК по БУЛСТАТ: BG: 204012284

2. РЕГИСТРАЦИЯ

За да направите поръчка не е необходимо да имате регистрация в сайта. За да се регистрирате в  сайта totex.net трябва да попълните on-line формата за регистрация. Регистрацията е безплатна и Ви дава възможност  да избегнете въвеждането на личните си данни при всяка покупка. По време на регистрация, с отбелязване в полето Приемам Общите условия, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема Общите условия.

Потребителят е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни и да посочи задължително актуален телефон за връзка с куриерите за доставката. При предоставяне на неверни или непълни данни онлайн магазин totex.net има правото да не осъществи доставката на направената поръчка, както и да прекрати без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя.

3. ПОРЪЧКА И ЗАКУПУВАНЕ

За да пазарувате от онлайн магазин totex.net Вие трябва:

  • Да сте навършили 18 (осемнадесет) години.
  • Да имате постоянен адрес в България.
  • Да сте се съгласили с настоящите правила и условия.
  • Да сте посочили валиден телефон, имейл и адрес за доставка на стоката.
  • Да осигурите достъп и възможност за извършване на доставката.
  • Не е задължително да имате направена регистрация в сайта.

TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД има право да поиска допълнително потвърждение за направена поръчка, като това се извършва по имейл или телефон. В случай на отказ от допълнително потвърждение, поръчката се счита за отказана.

TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД си запазва правото да откаже поръчка, поради изчерпване на количества или по друга причина, като за това уведомява потребителя за отказа и за причината.

След извършване на поръчката ще получите автоматично потвърждение на посочен от Вас e–mail адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на ТОТЕХ ЕООД. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ще получите допълнителен уведомителен е-мейл.

4. ЦЕНИ НА ПРОДУКТИТЕ

Всички цени на сайта са крайни с и са в български левове. В цената на продуктите не е включена сумата за доставка. Посочените цени за тревни смески на чували са за килограм с включен ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. Посочените цени за предлаганият тревен чим са за квадратен метър.

TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД има право да променя цените на продуктите, както и да поправя грешки и да обновява информацията в сайта по всяко време и по свое усмотрение, като не е длъжен да уведомява предварително потребителите за това.

В тези случаи потребителят е длъжен да спази условията и да плати цената, които са били актуални към момента на поръчката. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти или чрез предоставяните в сайта услуги за обратна връзка.

5. ПРОДУКТИ И ПРОДАЖБА

Продуктите, изложени на сайта са обект на продажба и са описани по вид, размер и  характерни особености. TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД не носи отговорност за разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.

Заявяването за закупуване на стока се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно описанието на стоката.

6. ОТКАЗ И РЕКЛАМАЦИЯ

В случай, че потребителят иска да откаже направена поръчка, някой от продуктите в нея или да я замени с друга в срок до 24 часа от подаването на поръчката се задължава да уведоми за това TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД, като посочи информация за вида на стоката и номера на поръчката.

Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП), стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 7 дни след получаването и, без изрични основания за това, стига стоката да не е използвана, да не е нарушена целостта на опаковката и търговският й вид. Потребителят се задължава да уведоми за това си решение TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД. Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на продукта от наша страна и след като се уверим за неговата цялост. Връщането на сумата става само по банков път в рамките на 30 дни от датата на получаване на пратката. Не се дължи възстановяване на стойността, в случаите когато стоката се връща с увредена неизползваема опаковка, в лош външен вид, разпечатана или с променено или изхабено съдържание на продукта. Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума и когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова.

Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.

При констатиране на дефектен продукт и при нарушен търговски вид на продукта и опаковката в срок до 24 часа от получаването му потребителя е длъжен да уведоми за това TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД.

При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

Продуктите за замяна и рекламации изпращайте на адрес:

гр. София 1849, ул. Чепинско шосе 41

7. АВТОРСКО ПРАВО

Цялото съдържание, публикувано на totex.net – текстове, снимки, описания на продукти и друга информация са собственост на ТОТЕХ ЕООД / TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД и  неговите специалисти. Информацията е обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

Всяко използване на части от съдържанието или цялото съдържание, без изрично писмено съгласие от ТОТЕХ ЕООД / TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД е забранено и ще се преследва по реда предвиден в закона.

8. СИГУРНОСТ

Онлайн магазинът totex.net  има съвременни и утвърдени приложения за сигурност, които се отнасят до личната информация на потребителите. Подадените от Вас лични данни при поръчка ще бъдат използвани само за персонален контакт, за доставка на стоките по куриер на посочения от Вас адрес, за изготвяне на фактури и др., както и за официална кореспонденция. Те няма да бъдат предоставяни под никаква форма на други лица и организации, съгласно Закона за защита на личните данни в Република България и Европейския съюз.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД има достъп до Вашите данни, посочени при регистрацията и/или при поръчката Ви. При поръчка и/или регистрация Вие потвърждавате и се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани за цели, свързани с Вашата регистрация и доставка на поръчани стоки, при спазване на Закона за защита на личните данни.

Информацията, събрана от TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД при използването на уеб сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на потребителя. Подадените от Вас лични данни при поръчка ще бъдат използвани само за персонален контакт, за доставка на стоките по куриер на посочения от Вас адрес, за изготвяне на фактури и др., както и за официална кореспонденция. Те няма да бъдат предоставяни под никаква форма на други лица и организации, съгласно Закона за защита на личните данни в Република България. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

10. ОТГОВОРНОСТИ

Онлайн магазин ТОТЕХ не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и в случай на забавяне на пратки поради липса на наличности и изчакване на нова партида от вносители.

В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания артикул или се предвиди забавяне на комплектоването на поръчката, клиентът ще бъде информиран чрез телефонен разговор или с

e-mail, като при възможност ще му бъдат предложени алтернативни артикули.

ТОТЕХ не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта totex.net.

ТОТЕХ не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушение, се задължава да извести за тях ТОТЕХ ЕООД, за да бъде отстранен линка съм сайта нарушител.

ТОТЕХ не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи.

Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

ТОТЕХ не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

ТОТЕХ не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

ТОТЕХ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна totex.net.

TOTEX не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

ТОТЕХ не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от  производителя.

ТОТЕХ не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

ТОТЕХ се задължава да спазва договореностите с потребителя.

11. ДРУГИ

TОТЕКС СПОРТ ГРУП ЕООД си запазва правото, по всяко време и по свое усмотрение да променя, добавя или заличава части от тези Условия за ползване. Отговорност на потребителя е да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент преди да използвате Сайта.

В случай, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Условия за ползване.

Продажбата на продукти се регламентира от законите на Република България.

ПУБЛИКАЦИИ
ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
Продуктов каталог
Тревни смески
Специализирани тревни семена
Специализирани
тревни семена
Тревни смески за слънце
Тревни смески
за слънце
СУХОУСТОЙЧИВИ ТРЕВНИ СМЕСКИ
Сухоустойчиви
тревни смески
Тревен чим - ТОТЕХ
Тревен чим
Борба с вредители
Борба с вредители
Универсални тревни смески
Универсални
тревни смески
Тревни смески за сянка
Тревни смески
за сянка
тревни-смески-за-спорт
Тревни смески
за спорт
Тревни смески за подсяване
Тревни смески за подсяване
Градински инструменти
Градински инструменти
Бяла детелина
Торове за трева
Торове за трева
За домашни любимци
За домашни любимци
Семена за цветя и трева
Семена за цветя и трева
Затревяване - ТОТЕХ
Троскот
Професионална техника
Професионална техника
Дихондра
Дихондра
водоспестяващи
Водоспестяващи

30 години опит в озеленяването
ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ

Озеленяване изграждане - ТОТЕХ
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
Тревен чим - ТОТЕХ
ЗАЧИМЯВАНЕ
Спортни терени - строителство - ТОТЕХ
СПОРТНИ ТЕРЕНИ СТРОИТЕЛСТВО
Хидропосев - ТОТЕХ
ХИДРОПОСЕВ
Затревяване - ТОТЕХ
ЗАТРЕВЯВАНЕ
ПОДДРЪЖКА НА СПОРТНИ ТЕРЕНИ
ПОДДРЪЖКА НА СПОРТНИ ТЕРЕНИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАДИОНИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАДИОНИ
ПОЛИВНИ-СИСТЕМИ
ПОЛИВНИ СИСТЕМИ
logo totex

Продажби тревни смески и тревен чим

tel  0887 573 200     clock  08:00 – 17:00 часа

Лице за контакт : Павлина Тодорова

GPS координати: 42.7362422, 23.3946675

София 1849, ул. Чепинско шосе 41
⦿ ЛОКАЦИЯ

Варна 9110, с. Старо Орахово
⦿ ЛОКАЦИЯ

тревен чим

logo_totex.Ltd
За поръчки на тел.: 0887 573 200