ДЕКОРАТИВЕН ТРОСКОТ  /Сynodon dactylon/

Всичко за декоративният троскот – най-доброто решение за укрепване на слънчеви и сухи терени

☼ Какво е това декоративен троскот?

☼ Къде да използвате декоративен троскот?

☼ Как се засява и поддържа тревна площ от троскот?

Когато чуем за троскот си представяме досадния, упорит плевел, който расте навсякъде, има груби и остри листа и заселил се веднъж по никакъв начин не може да бъде премахнат, освен ако не изгорим всичко в градината заедно с него. Но в определени ситуации тези характеристики могат да се окажат съществено предимство..

Какво  представлява декоративният троскот?

Това е селектиран вид коренищна, силно сухоустойчива трева, която се развива  добре във всякакви почви: сухи,каменливи или тежки глинести, както и на силно припечни, засолени и дори химически замърсени терени. Устойчив на интензивно натоварване, газене и късане. Устойчив на  засушаване, на болести и вредители. Подходящ за озеленяване на терени, които се косят рядко и се поливат по-малко. Може да се засява в комбинация с бяла детелина и други видове треви или тревни смески, но винаги трябва да се има предвид агресивния му характер.

Имено тези качества правят троскота масово използван за озеленяване на паркове и градини в много страни, които страдат от липса на достатъчни количества вода за поливане или просто икономисват разходи за поддръжката на така скъпата за отглеждане „английска ливада“.

Защо обаче мечтаната /мързелива/ трева, която не се коси и полива често, не се тори редовно и пак изглежда перфектно не е масово използван вид у нас.?

В условията на умереноконтиненталния климат троскота има и някои недостатъци,а имено:

    • Не издържа на застудяване. Пожълтява при температури под 5 градуса и губи листна си маса през зимата, така нареченото литаруване;
    • Не се развива на сянка;
  • Агресивен е и бързо се разпространява. Трудно се премахва поради здравата си коренова система.

Като се има  предвид казаното по-горе  декоративният троскот е трева подходяща за затревяване и изграждане на тревни площи,при които няма изисквания за декоративност през зимата, търси се някаъкъв вид укрепване на почвената повърхност или искате тревна площ със силно намалена интензивност на поддръжка. Във всички останали случаи когато си представяте перфектен тревен килим, като в английско имение  използването на декоративен троскот е неоправдано.

Декоративният троскот е подходящ:

□ За декоративно озеленяване – вилни парцели или хотелски комплекси, които се посещават само през лятото /предимно по морето/и площи с екстензивна поддръжка или намалена възможност за поливане

□ За рекултивация на нарушени терени – сгуроотвали, хвостохранилища, сметища, табани и др.

□ За пътно озеленяване на магистрали и стръмни терени

□ За овладяване на ерозирали и припечни терени /при засяване с хидропосев/

□ За затревяване на  тревни площи на фотоволтаични системи, около вертро генератори и промишлени терени с намалена или нулева възможност за поливане

□ За селскостопански площи при засяване на пасбища, ливади, в лозови и овощни масиви и др.

☼ Създаване на тревна площ от троскот и поддръжка

  Обработете терена на дълбочина 10 см. и го подравнете.

  Най-подходящото време за засяване е късна пролет или ранно лято.Троскотът покълва за период около 40-50 дни.

Периода от май до края на юни е най-подходящ за бърз растеж на тревата.

Засейте половината семена в едната посока,а след това останалата част перпендикулярно на първото засяване.

Заравнете терена отново с гребло, за да покриете семената. Валирайте.

Дълбочината на засяване трябва да е не повече от е 0,5см.Това гарантира покълването на семената. Ако дълбочината на засяване е по-голяма, те могат да се задушат и да не поникнат.

  До покълването на семената трябва да се поддържа оптимална влага на терена, както и след това докато се оформи тревната площ. В последствие, троскотът издържа на засушаване, но е препоръчително да се полива поне веднъж седмично, за да има наситено зелен цвят.

  Първо косене се прави,когато тревата достигне 3-4 см.След зимата троскотът се коси по-ниско от обичайната височина,за да се премахнат сухите участъци,така той ще възвърне зеленият си цвят по-бързо (обикновено при температура над 20 градуса).

Още полезна информация, може да видите тук

Ланд. Арх. Павлина Тодорова