Цени за доставка на почва в София

Колко струва кубик почва за озеленяване? – това е един от най-често задаваните въпроси

На първо място е добре да изясним, коя почва е подходяща за създаването на декоративна градина. Това са леките до средно песъкливо-глинести почви, които имат добра водо- и въздухопропускливост. Тежките, глинести почви, които задържат влагата и имат лош дренаж са неподходящи за развитието на кореновата система както на декоративните растения, така и на тревата. Добре е почвата да е с високо съдържание на хумус, но това е характерно само за почвите в  Дунавската равнина и Тракийското поле.

В района на София и Витоша няма почви с високо съдържание на хумус и добра структура. Тук почвения профил се е образувал в следствие блатен стадий, което прави земята на Софийското поле тежка, глинеста и непропусклива. Ето защо тук, за нуждите на озеленяването може да се  използва само така наречения талог, който представлява нанаос  от разливните тераси на р.Искър. Тази земя е структурна, т.е. песъклива и осигурява сравнително добра среда за развитието на корените на растенията, но не е плодородна и е бедна на хранителни вещества. Недостига на хранителни вещества се компенсира с последващо торене. Светлокафява на цвят.

Фирмите, които се занимават със строителство, изкопно-насипни работи, градинарство и озеленяване, ландшафтен дизайн, фирми за почистване, фирми за управление на сгради и др. работят само с тази земя, каквото и да казват, че предлагат. Нека да уточним и да запомним, че черната земя НЕ е плодородна земя.

Цени за доставка на хумусна почва за затревяване, озеленяване и всякакъв вид градински дейности.

Не доставяме по-малко от 5 кубика почва за района на гр.София. За запитвате може да се свържете с нас на тел: 0887 88 00 88

В обобщен вариант цените за доставката на това така необходимо за нашия райграс вещество, варират според количеството и са следните:

Камион до 5 куб.м – 260 лв.

Камион 14 кубика – по 460,00 лв./ куб.

Има и една последна категория – измамно ниски цени!!!

– 20 лв/куб.м (ако поръчате еди си колко кубика) – уловката е, че уж взимате голямо количество, но ви карат (8 куб), като почвата е с ниско качество и съдържа камъни, корени, буци глина и др. , които като изхвърлите ви остават 4 куб. чисто. Някои наричат тази антропогенизирана маса – почва за пълнеж, която тарикатите ви пробутват за хумус, защото е черна. С това не работим.

– 18-20 лв/куб.м – тук вече вниманието ви трябва да е на 110% за наличие на примеси и тежки метали, камъни и глина и не на последно място почвата е придобита по непочтен начин.

С една дума трябва да решите каква почва ви трябва – от евтината или от хубавата !

За поръчки на годна за озеленяване и затревяване почва, за района на София – ланд.арх. Павлина Тодорова

тел: 0887 88 00 88