logo totex
tel  0887 573 200     clock  08:00 – 17:00 часа     tel София, ул. Чепинско шосе 41
clock  08:00 – 17:00 часа
РЪКОВОДСТВО
ТРЕВНА ПЛОЩ
РЪКОВОДСТВО
ТРЕВНА ПЛОЩ

Видове заместващи райграса или тревните смески.

Не всеки мечтае за тревата на английските лордове. Някои просто искат да имат тучна зелена полянка без да полагат особени грижи. И за такива „мързеливи“ стопани има решение и то е в използването на тревни заместители, видове треви без особени изисквания към почвата, водата и косенето. Те създават тревна площ с различна текстура от тази на тревата по стадионите, но пак са изключително красиви и най-вече непретенциозни.

Типични представители на групата на тревните заместители са троскота и бялата, низкоразстяща детелина. Могат да се използват самостоятелно или в комбинация със сухоустойчиви тревни смески. Заедно с житните треви участват в изграждането на тревния килим по парковете и градските градини. Това са предимно ботанически, естествено разпространени видове, които се самонастаняват в културните тревни площи. Имат сходни качества по някои от най-характерните морфологични белези – нежни листа, малка височина (до 20-25 см), плътна, хоризонтално разпростряна пълзяща или възглавничеста туфа. Тези особеностти им позволяват да се включат по възможно най-дискретен начин (разпръснато или разсеяно) между житните треви, така че да не се открояват рязко и да не нарушават хомогеността на тревната покривка. Тяхната употреба е целесъобразна, тогава когато се търси уплътняване на чима или се търси лесна поддръжка. Подходящи са за биологична рекултивация на нарушени терени.

В ботаническата литература са посочени много такива видове. По-значимите от тях, са следните:

БЯЛА ДЕТЕЛИНА /Trifolium repens/ – Ниска бобова трева с пълзящи вкореняващи се издънки. Не особено взискателна към почвените условия и по-малко чувствителна към почвената реакция. Светлолюбива е, устойчива на студ, понася отъпкване, страда от засушаване. След коситба подраства бързо и енергично. Подходяща е за обикновени и ливадни паркови и спортни площи. Използва се за укрепване на откоси. Кореновата й система прониква на дълбочина 40-50 см. Медоносно растение. Формира красив тревен килим.

ТРОСКОТ/ Cynodon dactylon / – Многогодишно тревисто растение с дълго пълзящо коренище с подземни и надземни издънки. Стеблата възходящи или изправени. Листата линейно ланцетни с дълги влагалища и твърда по ръба грапава петура. Светлолюбив и силно сухоустойчив вид. Понася добре засоляване на почвата, което го прави подходящ за използване по морето. Издържа интензивно натоварване и има силна възобновителна способност. За озеленяване на паркови тревни площи се използват селектирани видове с по-нежни листа.

ЧЕРВЕНА ДЕТЕЛИНА /Trifolium pratense/ – Туфеста бобова трева. Взискателна е към аерациятана почвата и не понася излишна влага. Предпочита песъчливо-глинести и глинести, дренирани, не много кисели и не много бедни умерено влажни почви. Подходяща е за ливадни площи.

ЗВЕЗДАН /Lotus corniculatus/ – Ниска бобова туфеста трева с прилегнали в основата си към почвата стъбла. Невзискателен към почвените условия. Най-добре расте на дълбоки проницаеми глинесто-песъчливи, или песъчливи почви. Понася солени и алкални почви. Расте лошо при високи подпочвени води. Устойчив е на отъпкване. Подходящ е за паркови, спортни и специални (скатове) площи.

СИНЯ ЛЮЦЕРНА /Medicago sativa/ – Туфеста трева, подходяща за умерено влажни места с рохкава пропусклива почва и подпочва. Понася слабо засолени почви. Не понася кисела реакция, високи подпочвени води и отъпкване.

ВЕЛИКДЕНЧЕ /Veronica oficinalis/ – Нисък (8-12 см), тъмнозелен вид, неизискващ интензивно поддържане. Относително сухоустойчив и сенкоиздръжлив вид, с целогодишно покритие.

ЛЕНИВЧЕ /Lysimachia nummularia/ – Перспективно почвопокривно растение с полегнали издънки, подходящо за сенчести и полусенчести места. Образува нежен и зелен тревостой, а по време на цъфтеж е с жълто обагряне.

ЖИВЕНИЧЕ /Prunella vulgaris/ – Подходящ вид за сенчести места.

ЛЮТИЧЕ /Ranunculus repens/ – Туфесто растение с влакнести разклонени корени. Расте на влажни места край потоци, влажни изкопи и мочурливи места.

Тези видове влизат и в състава на така наречените мавритански, швейцарски, японски поляни и различните видове тревни смески с цветя.

Автор: ланд.арх. Павлина Тодорова

ПУБЛИКАЦИИ
ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
Продуктов каталог
Тревни смески
Специализирани тревни семена
Специализирани
тревни семена
Тревни смески за слънце
Тревни смески
за слънце
СУХОУСТОЙЧИВИ ТРЕВНИ СМЕСКИ
Сухоустойчиви
тревни смески
тревни-смески-за-спорт
Тревни смески
за спорт
Тревен чим - ТОТЕХ
Тревен чим
Борба с вредители
Борба с вредители
Универсални тревни смески
Универсални
тревни смески
Топ оферти
Декоративна, ниска бяла детелина - Trifolium Repens
Други
Тревни смески за сянка
Тревни смески
за сянка
Тревни смески за подсяване
Тревни смески за подсяване
Градински инструменти
Градински инструменти
Бяла детелина
Торове за трева
Торове за трева
Друго за тревата
Друго за тревата
За домашни любимци
За домашни любимци
Семена за цветя и трева
Семена за цветя и трева
Затревяване - ТОТЕХ
Троскот
Професионална техника
Професионална техника
Употребявана техника
Употребявана техника
Дихондра
Дихондра
водоспестяващи
Водоспестяващи

30 години опит в озеленяването
ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ

Озеленяване изграждане - ТОТЕХ
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
Тревен чим - ТОТЕХ
ЗАЧИМЯВАНЕ
Спортни терени - строителство - ТОТЕХ
СПОРТНИ ТЕРЕНИ СТРОИТЕЛСТВО
Хидропосев - ТОТЕХ
ХИДРОПОСЕВ
Затревяване - ТОТЕХ
ЗАТРЕВЯВАНЕ
ПОДДРЪЖКА НА СПОРТНИ ТЕРЕНИ
ПОДДРЪЖКА НА СПОРТНИ ТЕРЕНИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАДИОНИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАДИОНИ
ПОЛИВНИ-СИСТЕМИ
ПОЛИВНИ СИСТЕМИ
logo totex

Продажби тревни смески и тревен чим – София

гр. София 1849, ул. Чепинско шосе 41

GPS координати: 42.7362422, 23.3946675
Лице за контакт : Павлина Тодорова
Мобилен : +359 887 573 200